magyar   italiano

ITADOKT Italianisztikai Tudományos Doktori MűhelyAz ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2009 őszén megszületett Itadokt olyan műhely kíván lenni, amely a hazai italianisztika doktoranduszait fogja össze, és amely megteremti számukra a közös tájékozódás, szükség esetén közös munka kereteit. A műhely szeretne egyféle választ kínálni a tudományterületünket korunkban ért kihívásokra. A bölcsészettudományok, és ezen belül is az idegen nyelvi kultúrákat kutató modern filológia a hazai tudományos életben meglehetősen alulreprezentált. Ennek okai a társadalom jelen arculatát meghatározó, komplex gazdaságpolitikai irányvonalak mellett saját területünkön is keresendőek. A tudományos élet jelenlegi eljárásmódjait a múlt formáló ereje is szervezi. Az elmúlt korok mintáinak automatikus újrarajzolásai, való igaz, elmélyítik e nyomokat, és rögzítik helyüket a kulturális emlékezetben, de nem feltétlenül találnak megfelelő utat a jelen befogadóihoz. Ha nem formálunk újabb mintákat, avagy a rendelkezésünkre állóakat nem igazítjuk korunk igényeihez, a társadalom könyvébe rajzolt lenyomatainkat könnyen felülírhatják a fürgébb kezű tudományok. Ez a felismerés összefogásra késztet. Szakmánk ugyanis csak részben magányos tevékenység, és csak akkor működhet, ha létezik egy közeg, mely élteti. Az Itadokt ezen élő közösség létrehozására és működtetésére született. Műhelybeszélgetéseinken az alapvetően egy tudományos területen mozgó doktori iskolások bepillantást nyerhetnek egymás kutatási tevékenységébe, és észrevételeikkel támogathatják egymást a munka előremenetelében. Hasonló célt szolgál honlapunkon az italianisztikai témájú tanulmányok publikálására kínált lehetőség. Honlapunk e menüpontja mint egy szerkesztett online folyóirat működik, ahol az olvasónak azonnali visszacsatolásra adunk módot: a tanulmányok mellett elhelyezett Komment-felületen azonnal megoszthatja mindannyiunkkal az olvasottakkal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit. Műhelyünk a már ledoktorált hallgatók karrierkövetésével is tenni kíván egy valódi tudományos közösség, és az azt tápláló, élő kapcsolatok létrehozásáért. Fontos, hogy a már végzett hallgatók közül minél többen saját szakmájukban tudjanak elhelyezkedni. Ehhez nélkülözhetetlen a tudományos terek közötti párbeszéd elősegítése. E célból különféle együttműködésekre, műhelymunkákra szeretnénk lehetőséget kínálni, hogy ily módon olyan stabil információs hálózat szövődhessen tudományterületünkön belül, amelynek segítségével a meglevő munkalehetőségekről szóló hírek minél több személyhez eljuthatnak, vagy amelynek révén a közös munkában alakult kapcsolatokból akár új munkalehetőségek születhetnek. A más szakmákban elhelyezkedő ledoktorált hallgatókkal való együttműködésen keresztül szintén gyümölcsöző, friss szempontok, lehetőségek érkezhetnek a hazai italianisztika területére. A tudományos formák újragondolásával kapcsolatos elképzeléseinket 2010 áprilisában az Itadokt 2010 - Szövegtől a hálóig nemzetközi doktorandusz-konferencián kívánjuk a gyakorlatba átültetni. A Hírek és az Ajánlott linkek menüpontokban közzétett információkkal műhelyünk egyéb reális és virtuális fórumok felé kíván nyitni. Kulturális, tudományos eseményekről, pályázati lehetőségekről, más hasonló műhelyekről, érdekességekről tájékozódhatnak bennük honlapunk látogatói.
Főoldal   |  Rólunk   |  Hírek   |  Konferencia   |  Klub   |  Írások, tanulmányok   |  Galéria   |  Kapcsolat   |  Beszámolók
ELTE Olasz Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c. | Telefon., fax: +36 1 411 6563. | E-mail: info@itadokt.hu
Logo by Kovács Borbála Designed by Avalanche and coded by Netcube
Copyright © ITADOKT 2010. Minden jog fenntartva.